Cum construim o casă din lemn


 

Agremente

Nu oricine poate construi case pe structură de lemn, așa cum nu oricine poate fi medic, inginer, profesor sau bucătar. La fel cum este nevoie de o calificare și o diplomă pentru a practica una din profesiile de mai sus și pentru a produce case din lemn este nevoie de anumite certificări. Din păcate, nu toți producătorii care construiesc case din lemn au aceste acreditări.


second separator
 

Certificări honeywood

Certificarea QAMB - Qualité Assurances Maisons Bois

 

Pentru constructorii de case pe structură de lemn, în Franța (unde construim și noi de zor), este obligatorie obținerea garanției decenale. Această garanție reprezintă o dispoziție legală conform căreia clientul are dreptul, în anumite condiții, să ceară proiectantului și executantului lucrării (arhitecților și antreprenorilor) să repare neregulile importante care ar putea apărea la respectiva lucrare pe o perioadă de zece ani.

Garanția decenală se obține și se reînoiește în urma unui audit efectuat anual de către un asigurator și conferă societății auditate garanția calității.

honeywood a obținut garanția decenală în urma unui audit riguros efectuat de către Cabinetul de Expertiză al Construction Auditing Services (Europe) Ltd, control ce a vizat modul cum construim case din lemn.

În urma evaluării, societatea noastră a fost declarată ca fiind "în conformitate cu normele franceze și normele în vigoare ale Qualité Assurances Maisons Bois. Evaluarea a vizat „producția, construcția și controalele de calitate” utilizate de honeywood pentru construcțiile din lemn. În plus, produsele utilizate în fabricarea caselor s-au dovedit a fi în conformitate cu standardele europene în vigoare.

second separator
 

 

Certificat pentru controlul producției în fabrică

Acest certificat, oținut de asemenea în urma unui audit efectuat de către un organism autorizat, atestă că fabrica honeywood are toate dotările necesare pentru producerea elementelor de lemn pentru construcții. Acest lemn a fost certificat ca fiind tratat pentru creșterea rezistenței la foc și a protecției pe termen lung împotriva insectelor și ciupercilor.
Mai mult decât atât, acest audit a confirmat faptul ca honeywood controlează riguros producția în fabrică.


second separator

Certificat OHSAS 18001: 2008

Fabrica honeywood respectă și standardele OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems). Certificarea OHSAS 18001 înseamnă:

  • un sistem garantat de management al sănătății și securității ocupaționale;
  • conformitate cu legislația în vigoare pentru prevenirea producerii de accidente și incidente;
  • siguranța pentru clienții și partenerii honeywood

second separator

Certificat SR EN ISO 14001: 2005

Implementarea sistemului ISO 14001 (sistem de management al calității mediului) certifică faptul că honeywood a stabilit politica și obiectivele de mediu în conformitate cu legislația în vigoare privind aspectele de mediu.


second separator

Certificat SR EN ISO 9001: 2008

Standardul ISO 9001 este standardul care stabilește cerințele pentru sistemul de management al calității și cuprinde condițiile pe care o organizație trebuie să le indeplinească pentru a satisface și ințelege nevoile și așteptările clienților.
Auditul pentru obținerea acestui certificat a stabilit că honeywood aplică cele opt principii care conferă calitate unei companii:


  • orientarea către client;
  • leadership;
  • implicarea personalului;
  • abordarea bazată pe proces;
  • abordarea managementului ca sistem;
  • îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor;
  • abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor;
  • relatii reciproc avantajoase cu furnizorul

Astfel, paleta de certificări honeywood a produselor noastre pe plan local și internațional reconfirmă clienților și partenerilor honeywood că au în noi un partener de cursă lungă, așa cum trebuie să fie un furnizor de produse făcute să dăinuiască mai mult decât o viață de om.

 
certificat-qamb
certificat pentru controlul producției în fabrică
certificat-ohsas
certificat-sr-en-iso-14001
certificat-sr-en-iso-9001