Construcția unei case


 

"Cum construiesc o casă" în 8 pași


1. Finanțarea

Pentru a stabili bugetul necesar pentru construcția unei case, începe prin studiul modelelor de pe site-ul nostru și a secțiunii vreau casa mea. Odată ce ai stabilit bugetul necesar, poți începe demersurile pentru obținerea unui credit în cazul în care nu dispui de banii necesari.

Există mai multe tipuri de credite:

 • Creditul imobiliar - trebuie garantat cu giranți, salarii, altă locuință etc. (în funcție de suma împrumutată)*;
 • Creditul ipotecar - este garantat doar cu locuință pe care o veți achiziționa/ construi*
 • Leasing-ul imobiliar* - firma de leasing va fi proprietara locuinței până la finalizarea ratelor, urmând ca abia apoi construcția să intre în posesia ta în mod legitim
* conform condițiilor actuale de creditare impuse de sistemul bancar românesc.


2. Terenul

Înainte de alegerea terenului pentru construcția unei case, trebuie să ți cont de mai multe aspecte:

 • Situația juridică a terenului (moștenire, retrocedare, donație etc.);
 • Deschiderea lotului trebuie să fie de cel puțin 12 m pentru a primi aprobările de construcție. Este nevoie de acces facil și de utilitățile necesare;
 • Situația urbanistică a terenului: Planul de Urbanism Zonal (P.U.Z.) sau Planul de Urbanism General (P.U.G.). Nu poți risca să achiziționezi un lot de teren și să nu poți construi pe el nimic în cazul în care, de exemplu, planul de urbanism prevede realizarea unui drum exact în zona respectivă;
 • Studiul geo-tehnic este, de asemenea, foarte important, acesta hotărând adâncimea de fundare a viitoarei locuințe.


3. Proiectarea

Arhitectul este profesionistul care are pregătirea, experiența și viziunea de ansamblu pentru a vă călăuzi prin întregul proces de proiectare pentru construcția unei case.
Împreuna cu arhitectul, alegi design-ul. El te va sfătui în privința regulilor și normelor de construcție, a legilor specifice, a actelor și aprobărilor necesare. Arhitectul te va îndruma prin fazele proiectării: studiu de (pre)fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție (arhitectura, rezistență, instalații, memorii și măsurători).


4. Ofertarea personalizată

În această fază poți să ne trimiți planurile casei pe care ți-o dorești, iar noi îți vom face o ofertă.
În cazul În care nu ești încă în posesia planurilor arhitecturale definitive, este suficient să ne trimiți câteva planuri sau schițe care trebuie să conțină:

 • Dimensiunile exacte ale pereților exteriori și interiori;
 • Secțiuni din care să reiasă forma și dimensiunile acoperișului;
 • Tabloul complet de tâmplărie (numărul exact ți tipul deschiderilor ușilor și ferestrelor, dimensiunile și materialul din care vrei să fie construite);
 • Opțiunile tale cu privire la finisajele interioare și exterioare pentru casa de lemn.


5. Avize, autorizații, certificate

Obținerea autorizației de construcție, a avizelor și a certificatului de urbanism va dura între 30 și 90 de zile.
Certificatul de urbanism (C.U.) specifică faptul că primăria își dă acordul pentru ridicarea unei construcții pe lotul respectiv. Primăria te va înștiința și despre celelalte avize sau acte necesare.
Avizele se obțin atât de la furnizorii de utilități (gaze, telefonie, apă, canalizare etc.) cât și de la alte autorități care se ocupă de probleme legate de mediu, sănătate publică, zone protejate.
Autorizația de construcție o vei obține de la primărie pe baza certificatului de urbanism, a avizelor și a proiectului locuinței.


6. Contractul

După obținerea autorizației de construcție, te așteptăm la sediul honeywood pentru semnarea contractului. La cerere, un reprezentant honeywood se poate deplasa la tine după ce, în prealabil, s-a stabilit forma finală a contractului. Pentru demararea lucrărilor este necesară achitarea unui avans de minimum 30%.


7. Fundația

În cazul în care decizi să construiești fundația pe cont propriu, trebuie să acorzi o atenție deosebită acestei componente structurale care asigură stabilitatea viitoarei construcții.

 • Fundația caselor din lemn nu diferă cu nimic de o fundație clasică. Datorită greutății reduse a structurii din lemn, grinzile, armăturile, soclul și blocul din beton vor avea la rândul lor o masă mai mică. Excepție face adâncimea de îngheț care este dictată doar de zona unde construiești.
 • Pe placa de beton nu lăsa conectori metalici sau alte sisteme de prindere.
 • Fundația trebuie să respecte întocmai dimensiunile din proiect. Toleranțele admise sunt foarte mici.
 • Vei primi de la specialiștii noștri un Caiet de Sarcini care va cuprinde cerințe clare pentru realizarea fundației. Apelează la o firmă de construcții specializată.
 • După finalizare, un expert honeywood se va deplasa la fața locului și va recepționa fundația.
 • Construcția unei fundații normale durează 5-10 zile și este urmată de o perioadă de 10-20 de zile pentru uscare.


8. Construcția casei

Construcția unei case nu trebuie să dureze mult. La 30-45 de zile de la semnarea contractului, livrăm componentele prefabricate pe șantier (pereți, planșee, acoperiș).
Componentele casei sunt realizate în fabrica honeywood și transportate în camioane, urmând a fi amplasate pe fundația casei cu ajutorul unei macarale.
De asemenea, în funcție de lucrările contractate, putem monta din fabrica: izolația, foliile de protecție, ferestrele, termosistemul, gips-carton-ul, lambriul, traseele pentru instalațiile electrice, etc.
Termenele de execuție pentru o casă cu suprafața cuprinsă intre 100-150 mp sunt:

 • 1–2 zile lucrătoare pentru o casa la roșu
 • 25-30 de zile lucrătoare pentru o casă la cheie
IMPORTANT: toate dotările necesare organizării șantierului și desfășurării construcției (cazare, masă, camioane, macara, schele) sunt asigurate de honeywood.